ΜΕΓΑΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Με την ευκαιρία της επετείου της Μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης ο ιστορικός Νίκος Κουζουπής μιλά στον Μιχάλη Μιχαήλ για το τι προηγήθηκε και το τι ακολούθησε. Μια χρήσιμη ιστορική αναδρομή που μπορεί να ξεκινήσει ένα διάλογο και μια επανεξέταση απο μέρους της κομμουνιστικής (και όχι μόνον) Αριστεράς για την ιστορία της και την επιρροή της στην παγκόσμια ιστορία απο τότε.

Πηγή: Ιστορικές Διαδρομές

Weapons of Class Destruction (WCD)

WCD - (όπλα για την καταστροφή των τάξεων) παραδοσιακοί και κανούργοι τρόποι αποδόμησης του κόσμου του κεφαλαίου και των μορφών εκμεταλλευσης και εξουσίας που δημιουργά και αναπαράγει

Be first to comment