ΟΜΟΝΟΙΑ 1948 – 2018: συμπυκνωμένο μάθημα ιστορίας σε δύο εικόνες

.

1948 – 2018

Από χθες 2018 – ?

Weapons of Class Destruction (WCD)

WCD - (όπλα για την καταστροφή των τάξεων) παραδοσιακοί και κανούργοι τρόποι αποδόμησης του κόσμου του κεφαλαίου και των μορφών εκμεταλλευσης και εξουσίας που δημιουργά και αναπαράγει

Be first to comment