ΘΕΩΡΙΑ

Η καπιταλιστική λιτότητα ως παραγωγή χώρου και εναλλακτικός τρόπος ζωής: το παράδειγμα των Boxpark – Boxroom

– Τα βασικά για το Boxpark Το Boxpark αποτελεί μια νέα οικοδομική μορφή εμπορικού κέντρου συγκροτούμενο από 40 ναυτιλιακά κοντέινερς εγκατεστημένα το ένα δίπλα…

Σύνδεση και αποσύνδεση του οικονομικού και του στρατιωτικού στοιχείου στον ιμπεριαλισμό: Οι ΗΠΑ ως παράδειγμα

Είναι γνωστό ότι στη λενινιστική θεωρία για τον ιμπεριαλισμό, θεμελιώδη θέση έχει η εξέλιξη του τρόπου παραγωγής, το πέρασμα από τον φιλελεύθερο στον μονοπωλιακό…

Οι οικονομικοί νόμοι ανάπτυξης της κοινωνίας και ο αντικειμενικός τους χαρακτήρας

  Είναι αναμφισβήτητο πως η προλεταριακή πολιτική οικονομία μελετάει την ουσία των νόμων, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτοί εμφανίζονται, το μηχανισμό λειτουργίας…

Τάξη, Κράτος, Κόμματα

Antonio Gramsci Από το “Ταξική ανυποχωρητικότητα και ιταλική ιστορία“ Il Grido del Popolo,  18 Μάη 1918 Μτφρ: Lenin Reloaded Τι εκπροσωπεί το Κράτος από…