ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ UNFICYP

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ (UNFICYP)

Σε σύγκρουση οδηγείται η διαφορά που δημιουργήθηκε μεταξύ των εργαζομένων στον επισιτισμό και καθαριότητα στην UNFICYP, μετά την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών να αφαιρέσουν πρόνοια από τα συμβόλαια που υπογράφονται με τις εταιρείες παροχής αυτών των υπηρεσιών, η οποία προστάτευε τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων και την υπάρχουσα Συλλογική Σύμβαση.

Η πιο πάνω πρακτική ακολουθείτο εδώ και 14 χρόνια.

Αποτέλεσμα αυτού είναι γύρω στους 60 εργαζόμενους να πεταχτούν στο δρόμο με το τέλος του μήνα, αφού οι νέες εταιρείες που ανάλαβαν τα νέα συμβόλαια με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου, αρνούνται να αναλάβουν το υφιστάμενο προσωπικό και ούτε αναγνωρίζουν την ισχύουσα συλλογική σύμβαση και αποφεύγουν ουσιαστική συζήτηση του θέματος με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

Οι Συντεχνίες μας από τον Ιανουάριο του 2013 εξάντλησαν κάθε περιθώριο διαπραγμάτευσης τόσον με την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και αργότερα με τις εταιρείες που ανάλαβαν τις υπηρεσίες επισιτισμού και καθαριότητας, χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Έγινε γραπτή ενημέρωση για το πρόβλημα και στον Υπουργό Εξωτερικών στο Υπουργείο του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν τα Ηνωμένα Έθνη, με παράκληση παρέμβασης του.
Παρόμοια ενημέρωση και παράκληση για παρεμβολή για λύση του προβλήματος έγινε και στην εκπρόσωπο Γ.Γ των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο Κα. Λίζα Μπάτεν-Χαϊν.

Δυστυχώς δεν απομένει πλέον άλλη επιλογή στο προσωπικό από την άσκηση του δημοκρατικού δικαιώματος της απεργίας, ως διαμαρτυρία προς όλες τις κατευθύνσεις για προστασία των θέσεων εργασίας τους και των δικαιωμάτων τους.

Εκ των Συντεχνιών

ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ ΟΥΞΕΚΑ ΣΕΚ

26/08/2013

More Stories
Σκάνδαλα: ένα αντικειμενικό φαινόμενο – Η ουσία του και πως αξιοποιείται από την κυρίαρχη ιδεολογία.