Αφθονία

40. Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων υπήρξε η πραγματική ασύνειδη ιστορία που κατασκεύασε και τροποποίησε τις συνθήκες ύπαρξης ανθρώπινων ομάδων σαν συνθήκες απλής επιβίωσης και διεύρυνση των συνθηκών αυτών: η οικονομική βάση όλων τους των εγχειρημάτων. Ο τομέας του εμπορεύματος υπήρξε, στο εσωτερικό μιας φυσικής οικονομίας, η συγκρότηση ενός πλεονάσματος σε σχέση με τα απαραίτητα για την επιβίωση. […]Κι ωστόσο, εκεί που συνάντησε τις κοινωνικές συνθήκες του μεγάλου εμπορίου και της συσσώρευσης κεφαλαίων, κατέκτησε την απόλυτη κυριαρχία πάνω στην οικονομία. Η οικονομία στο σύνολο της έγινε τότε αυτό που το εμπόρευμα έδειξε πως ήταν στην πορεία της κατάκτησης αυτής: μια διαδικασία ποσοτικής ανάπτυξης. Το ακατάπαυστο αυτό ξετύλιγμα της οικονομικής ισχύος με τη μορφή του εμπορεύματος, που έχει μετασχηματίσει την ανθρώπινη εργασία σε εργασία-εμπόρευμα, σε μισθωτή εργασία, απολήγει σωρευτικά σε μιαν αφθονία μέσα στην οποία το πρώτιστο πρόβλημα της επιβίωσης έχει αναμφίβολα λυθεί, μα κατά τρόπο τέτοιον ώστε ο άνθρωπος να το συναντά συνέχεια μπροστά του. Τίθεται κάθε φορά εκ νέου σε μια ανώτερη βαθμίδα. Η οικονομική ανάπτυξη απελευθερώνει τις κοινωνίες από την φυσική πίεση που αξίωνε τον άμεσο αγώνα τους για την επιβίωση, στο εξής, όμως, οι κοινωνίες δεν έχουν απελευθερωθεί από τον απελευθερωτή τους. Η ανεξαρτησία του εμπορεύματος επεκτάθηκε στο σύνολο της οικονομίας την οποία αυτό κυβερνά. Η οικονομία μετασχηματίζει τον κόσμο, μα τον μετασχηματίζει μόνο σε κόσμο της οικονομίας. Η ψευδοφύση, μέσα στην οποία αλλοτριώθηκε η ανθρώπινη εργασία, απαιτεί από αυτήν να εξακολουθεί επ άπειρον να παρέχει τις υπηρεσίες της, κι οι υπηρεσίες αυτές, που τις κρίνει και τις αθωώνει μόνο ο ίδιος τους ο εαυτός, κάνουν κτήματα τους τις κοινωνικώς θεμιτές προσπάθειες και τα κοινωνικώς θεμιτά σχέδια, σαν υπηρέτες τους. Η αφθονία των εμπορευμάτων, της εμπορευματικής σχέσης δηλαδή, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από την επιβίωση με αγαθά περισσότερα.

Κοινωνία του Θεάματος

More Stories
2 εργατικά “ατυχήματα” ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους.