Για τον 13ο μισθό…

Η εκμετάλλευση της θέσης ισχύος του εργοδότη ώστε να αποσπάσει δήλωση συναίνεσης και υπογραφή των εργοδοτουμένων του για να μην καταβληθεί 13ος μισθός, συνιστά πράξη παράνομη αλλά και ανήθικη

ΟΕΒ: Αναγκαίες διευκρινήσεις για τον 13ο μισθό

Ενόψει της εκπνοής του έτους η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) θεωρεί αναγκαίο να διευκρινίσει τα πιο κάτω σημεία σε σχέση με τον 13ο μισθό:

1. Στον ιδιωτικό τομέα η καταβολή 13ου μισθού δεν είναι δια νόμου υποχρεωτική.

2. Μέσα από την πρακτική, το έθιμο, τις συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας πολλοί εργοδότες έχουν συμφωνήσει με τους εργαζόμενους τους να τους καταβάλλουν και 13ο μισθό.

3. Εκεί όπου υπάρχει η πιο πάνω δέσμευση οι επηρεαζόμενοι εργοδότες είναι καταρχήν υποχρεωμένοι από το νόμο περί προστασίας των μισθών να καταβάλουν τον 13ο μισθό πριν την εκπνοή του έτους.

4. Παρόλα τα πιο πάνω και λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων, πολλοί εργοδότες έχουν ζητήσει και έχουν ήδη καταλήξει σε διευθετήσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ή και με τους ίδιους τους εργαζόμενους είτε για μη καταβολή του 13ου μισθού είτε για καταβολή μέρους αυτού είτε για σταδιακή καταβολή του εντός του επόμενου έτους. Εκεί και όπου υπάρχουν ανάλογες συμφωνίες, οι συμφωνίες αυτές είναι καθόλα έγκυρες και δεσμευτικές ως προς το περιεχόμενο τους.

5. Η ΟΕΒ καλεί τα μέλη της, μόνο εκεί και όπου υπάρχει οικονομική δυσκολία για καταβολή του 13ου μισθού, σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ή και με τους ίδιους τους εργαζόμενους να προβούν στις αναγκαίες διευθετήσεις έτσι ώστε από τη μια να μην παραβιάζεται ο νόμος περί προστασίας των μισθών και από την άλλη να διασφαλίζεται το υπέρτατο ζητούμενο υπό τις περιστάσεις: η διαφύλαξη της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας.

6. Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ είναι στη διάθεση όλων των εργοδοτών/επιχειρήσεων για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή και πρόσθετες πληροφορίες για το υπό αναφορά θέμα.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΟΕΒ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 13ου ΜΙΣΘΟΥ 2013

Η ΠΕΟ θεωρεί ότι η σημερινή ανακοίνωση της ΟΕΒ, στην οποία αναφέρονται διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι εργοδότες μπορούν να αποφύγουν την καταβολή 13ου μισθού, το μόνο σκοπό που εξυπηρετεί είναι να συσκοτίσει και να δημιουργήσει σύγχυση.

Ελπίζουμε αυτή η τοποθέτηση της ΟΕΒ να μην αποτελεί στην ουσία ενθάρρυνση για παρανομίες και για αυταρχικές συμπεριφορές εκ μέρους των εργοδοτών στο θέμα καταβολής 13ου μισθού.

Η πραγματικότητα στο θέμα αυτό είναι ξεκάθαρη :

– Ο 13ος μισθός καταβάλλεται στη βάση σύμβασης εργασίας, πρακτικής ή εθίμου και αποτελεί μέρος του ετήσιου μισθού για κάθε εργαζόμενο

– Η καταβολή 13ου μισθού δεν είναι στην ευχέρεια των εργοδοτών αλλά αποτελεί συμβατική και νομική υποχρέωση κάθε εργοδότη που απορρέει από τον περί της Προστασίας των Μισθών Νόμο.

– Η εκμετάλλευση της θέσης ισχύος του εργοδότη ώστε να αποσπάσει δήλωση συναίνεσης και υπογραφή των εργοδοτουμένων του για να μην καταβληθεί 13ος μισθός, συνιστά πράξη παράνομη αλλά και ανήθικη

Η ΠΕΟ καταδικάζει τέτοιες πράξεις και συμπεριφορές και καλεί τους εργαζόμενους εκεί και όπου εκδηλώνονται να τις καταγγέλλουν και να διεκδικούν το δικαίωμα τους για 13ο μισθό με συνδικαλιστικά και νομικά μέτρα.

Πηγή +  www.nomisma.com.cy

Εδώ οι συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον 13ο μισθό, απο την ΚΔ

More Stories
Εκλογές, αστικά δίπολα και…καπιταλιστική συνέχεια