Δυσοίωνο το μέλλον του διαδικτύου για τα λαϊκά στρώματα…

Σύμφωνα με το πιο κάτω δημοσίευμα, ερευνητές και τεχνοκράτες διατηρούν τις ανησυχίες τους για το μέλλον του Διαδικτύου (ίντερνετ). Θεωρούν ότι τα 4 μεγαλύτερα που έχει να αντιμετωπίσει το διαδίκτυο στο κοντινό μέλλον είναι:

1. Οι ενέργειες από έθνη-κράτη για να διατηρήσουν την (σημ. Αγκάρρα: τα συμφέροντα της εγχώριας αστικής τάξης) “ασφάλεια” και τον πολιτικό έλεγχο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο αποκλεισμό, περισσότερο φιλτράρισμα, κατακερματισμό και βαλκανοποίηση του Διαδικτύου.

2. Εμπιστοσύνη θα εξατμιστεί στον απόηχο των αποκαλύψεων για τις ενέργειες των κυβερνήσεων και την εταιρική εποπτεία και πιθανόν να τύχει μεγαλύτερης επιτήρησης στο μέλλον.

3. Οι εμπορικές πιέσεις που επηρεάζουν τα πάντα, από την αρχιτεκτονική του Διαδικτύου στη ροή των πληροφοριών θα θέσει σε κίνδυνο την (σημ. Αγκάρρα: την ήδη μη) ανοικτή δομή της διαδικτυακής ζωής..

4. Οι προσπάθειες για να φτιαχτεί το πρόβλημα TMI (too much information – πάρα πολλές πληροφορίες) μπορεί να οδηγήσει σε υπερ-αντιστάθμιση μέτρων, ακόμη και να ματαιώσει την (σημ. Αγκάρρα: κατ’ επίφασιν) “ελεύθερη” ανταλλαγή περιεχομένου.

Αυτά για τις τάσεις που επέρχονται με βάση την καπιταλιστική αναδιάρθρωση στην ηλεκτρονική οικονομία.

Το άρθρο στα Αγγλικά από την Digital Trends

 

More Stories
Ο βομβαρδισμός της Δρέσδης και οι βομβαρδισμοί στον Β’ Παγκόσμιο