ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΕ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ» Και με τη «βούλα» όργανα του αντιδραστικού οικοδομήματος

Σχόλιο Αγκάρρας: Το σημαντικό της είδησης δεν είναι τόσο το ότι η Ευρωπαική Ένωση θεωρεί νόμιμο Ευρωπαικό κόμμα μόνο ότι δεν την αμφισβητεί, αλλά ότι το παραμύθι για πολλά κόμματα της αριστεράς τέλειωσε και επίσημα. Από δω και πέρα όποιοι είναι μέλη του ΚΕΑ (Κόμμα Ευρωπαικής Αριστεράς) και μας παραμυθιάζουν ότι θα αλλάξουν την ΕΕ από μέσα, μιλάνε για το ”όραμα” της ΕΕ, ότι θα την μετατρέψουν σε ΕΕ των λαών αν απλώς αλλάξουν οι συσχετισμοί και άλλα τέτοια, εξαπατούν συνειδητά τους λαούς της Ευρώπης. Γιατί; Γιατί δεσμεύονται με βάση και το καταστατικό τους να υπηρετούν τις αξίες της ΕΕ. Όπως λέει και η καινούργια νομοθεσία ” Δήλωση πίστης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το καπιταλιστικό σύστημα, στην «οικονομία της ελεύθερης αγοράς», στις τέσσερις ελευθερίες του κεφαλαίου, που αποτελούν τις «θεμελιώδεις αρχές» της ΕΕ. Επίσης, απαιτείται η υποβολή του καταστατικού του, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στον Κανονισμό, ώστε να συμμορφώνεται με ό,τι η ΕΕ θεωρεί «εσωκομματική δημοκρατία».” (Αυτό αφορά Ευρωπαικά κόμματα όπως είναι το ΚΕΑ, το Ευρωπαικό Λαικό Κόμμα κ.α. και όχι τα κόμματα κάθε χώρας που έχουν ευρωβουλευτές, ούτε πολιτικές ομάδες του ευρωκοινοβουλίου όπως είναι η GUE (”Ενωτική Αριστερά”) εντός της οποίας υπάρχει το ΚΕΑ.)

……………………..

Ψηφίστηκαν χτες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τα κόμματα της συμμαχίας των μονοπωλίων, της ΕΕ, Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλδημοκράτες, Φιλελεύθεροι, Πράσινοι και τα κόμματα του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ), οι αντιδραστικοί κανονισμοί της ΕΕ για το καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ιδρυμάτων τους και τη χρηματοδότησή τους από τον ευρωενωσιακό προϋπολογισμό.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 539 ψήφους υπέρ, 103 κατά και 20 αποχές. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απείχε, σε μια προσπάθεια να «θολώσει τα νερά», τη στιγμή που αποδέχεται όλο το αντιλαϊκό στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να συστήνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου να ξεπερνιούνται τα «εμπόδια» λόγω των διαφορετικών νομικών εντύπων ανά χώρα. Το Ευρωκοινοβούλιο και μια «ανεξάρτητη αρχή» θα έχουν την ευθύνη της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τους νέους κανόνες. Η αρχή, που θα επιλεγεί από τα τρία βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ (Επιτροπή, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο), θα είναι η μόνη υπεύθυνη για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες σχετικά με την καταχώρηση, αλλά και τη διαγραφή από το Μητρώο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων, η ανεξάρτητη αρχή θα μπορεί να ζητά τη λήψη «διορθωτικών μέτρων», ελλείψει των οποίων θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων ή να προβεί στη διαγραφή κόμματος από το Μητρώο, η οποία θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την κοινοτική χρηματοδότηση.

Για την προώθηση της στρατηγικής της ΕΕ
Για τη χορήγηση νομικού καθεστώτος και κονδυλίων από την ΕΕ, προϋπόθεση θα είναι ο «σεβασμός των αξιών» της λυκοσυμμαχίας της ΕΕ. Δήλωση πίστης στην Ευρωένωση και το καπιταλιστικό σύστημα, στην «οικονομία της ελεύθερης αγοράς», στις τέσσερις ελευθερίες της Συνθήκης του Μάαστριχτ, που αποτελούν τις «θεμελιώδεις αρχές» της ΕΕ. Επίσης, απαιτείται η υποβολή του καταστατικού του κόμματος, η λειτουργία του κόμματος να συμμορφώνεται με ό,τι η ΕΕ θεωρεί «εσωκομματική δημοκρατία». Ανάμεσα στα άλλα ζητήματα που υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνει το καταστατικό των ευρωκομμάτων (μέλη, δικαιώματα μελών, εκλογικές διαδικασίες, διαδικασία λήψης αποφάσεων κ.ά.) είναι να περιέχει και διατάξεις για τη «διαφάνεια» (τήρηση βιβλίων, λογαριασμών, δωρεές), δηλαδή το φακέλωμα των μελών του και την παράδοση των ονομάτων και των στοιχείων τους στα όργανα της ΕΕ.

Αυξάνεται το ανώτατο όριο για τις δωρεές από τις 12.000 στις 18.000 ευρώ ανά έτος και ανά δωρητή. Για τις δωρεές άνω των 3.000 ευρώ, τα ονόματα των δωρητών και τα αντίστοιχα ποσά θα δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά, ενώ για ποσά από 1.500 έως και 3.000 ευρώ θα απαιτείται η συγκατάθεση του δωρητή πριν από τη δημοσιοποίηση. Οι συνδρομές των μελών των ευρωκομμάτων επιτρέπονται, απαγορεύεται όμως αυτές να ξεπερνούν το 40% του ετήσιου προϋπολογισμού τους, ώστε να παραμένουν πλήρως εξαρτημένα από την ευρωενωσιακή χρηματοδότηση.

Επιβάλλεται ακόμη πιο ασφυκτικός έλεγχος των οικονομικών των ευρωκομμάτων. Υπόκεινται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της OLAF (της Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΕ), που μπορούν ανά πάσα στιγμή να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στα κόμματα και να ζητάνε οποιαδήποτε στοιχεία και έγγραφα. Τον ίδιο έλεγχο έχουν δικαίωμα να ασκούν και οι εθνικές αρχές (σε συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο) για τα χρήματα που προέρχονται από τους ίδιους πόρους των ευρωκομμάτων.

Πηγή: Ριζοσπάστης

 

More Stories
Κινητοποίηση των εργαζομένων του Athens Ledra στην Λευκωσία