Οσμή σκανδάλου στο Υπουργείο Παιδείας

Καυτά θέματα εγείρονται από την επερώτηση που υπέβαλε σήμερα η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ο Υπουργός Παιδείας φαίνεται να έχει να δώσει πολλές εξηγήσεις για τον τρόπο που ενήργησε στο συγκεκριμένο θέμα. Τα ερωτήματα που έθεσε η βουλευτής αφορούν οχι μόνο στην ανθρωπιστική, αλλά κυρίως στην εμπορική πτυχή του ζητήματος.

Αυτούσια η ερώτηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου όσον αφορά την ψηφιακή βιβλιοθήκη “Αριστοτέλης”.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Αναφορικά με την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Αριστοτέλης» ζητούμε από τον αρμόδιο υπουργό τις πιο κάτω διευκρινήσεις:

  1. Για τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος απαιτείται ειδικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός (tablets) για το κάθε μαθητή. Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) να υιοθετήσει καθολικά την υπηρεσία «Αριστοτέλης» στη δημόσια εκπαίδευση (Δημοτική και Μέση);
  2. Εάν αυτή είναι η πρόθεση, θα αναλάβει το ΥΠΠ το κόστος της εφαρμογής της ή θα ζητηθεί από τους γονείς να επιβαρυνθούν με την αγορά των ηλεκτρονικών συσκευών (tablets);
  3. Τί θα συμβεί, στις πλείστες περιπτώσεις, όπου λόγω της οικονομικής κρίσης οι γονείς δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν; Το ΥΠΠ, αντιλαμβάνομαι έχει ήδη διαφοροποιήσει τη χορηγία για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή στους μαθητές της Β’ τάξης του Γυμνασίου η οποία περιορίστηκε σε λήπτες δημοσίου βοηθήματος .
  4. Παρά το γεγονός, ότι πρόκειται για εργαλείο εκσυγχρονισμού, η διάθεσή του μόνο σε οικονομικά εύπορους μαθητές, που αποτελούν την μεγάλη μειονότητα σήμερα στα σχολεία μας,  δεν θα προκαλέσει διακρίσεις και μαθητές δύο ταχυτήτων;
  5. Το προϊόν αυτό, με έγκριση του ΥΠΠ, μπορεί να προωθείται από τις ιδιωτικές εταιρείες, που το δημιούργησαν, στα δημόσια σχολεία. Ποιά μορφή θα λάβει αυτή η προώθηση σε σχέση με τους μαθητές αφού δεν συνηθίζεται ένα εμπορικό προϊόν να διαφημίζεται σε μαθητές εντός των σχολείων;

6.   Στην επιστολή  του Υπουργού Παιδείας καταγράφεται, ότι τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στην ιδιοκτησία του ΥΠΠ με αποδοχή από την εταιρεία. Παρακαλούμε, όπως διευκρινίσετε τί ακριβώς εννοείτε με αυτό.  Ζητούνται επίσης επιπλέον διευκρινίσεις ως  προς τα πιο κάτω:

Α. Για τη ψηφιοποίηση της διδακτικής ύλης του ΥΠΠ (Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση), προκηρύχτηκαν προσφορές ανάμεσα σε διάφορες εταιρείες και επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες;

Β. Εάν αυτό δεν έγινε, να μας εξηγήσετε παρακαλώ, γιατί επιλέγηκαν οι συγκεκριμένες εταιρείες από το Υπουργείο Παιδείας και κάτω από ποιές προϋποθέσεις και κριτήρια έγινε αυτή η επιλογή.

Γ. Το πρόγραμμα ανήκει στο ΥΠΠ και διεκπεραιώνεται από τις δύο εταιρείες ή είναι ιδιοκτησία των δύο εταιρειών; Στη δεύτερη  περίπτωση, εάν δηλαδή είναι ιδιοκτησία των δύο εταιρειών, τί συμβαίνει με τα πνευματικά δικαιώματα της διδακτικής ύλης και των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης, Δημοτικής και Μέσης, που ανήκει στο ΥΠΠ; Τι  χρηματικά ποσά έχουν καταβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας για  εμπορική χρήση αυτών των δικαιωμάτων;

Δ. Ποιό το συνολικό κόστος του προγράμματος για τις δυο εταιρίες και πώς έχει υπολογισθεί ο καταμερισμός των κερδών μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Ιδιωτικών Εταιριών αφού πρόκειται για εμπορικό προϊόν που δεν θα υπήρχε αν το Υπουργείο δεν παραχωρούσε την διδακτική ύλη  για ψηφιοποίηση.

Ε. Πόσα θα στοίχιζε στο Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το συγκεκριμένο έργο και να το παραχωρήσει δωρεάν στα παιδιά;

Στ. Τι συμβαίνει με πνευματικά δικαιώματα τρίτων οι οποίοι έχουν παραχωρήσει υλικό (κείμενα και φωτογραφίες)  στο Υπουργείο Παιδείας για την έκδοση των  βιβλίων , δικαιώματα που παραχώρησαν δωρεάν προς όφελος των παιδιών . Το υλικό αυτό τώρα θα τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης  από τις ιδιωτικές εταιρίες.

Ζ.   Να κατατεθούν οι όροι του συμβολαίου της συνεργασίας του ΥΠΠ με τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Πηγή: Cyprusnews.eu

Profuso

Ω, πύλες του παραδείσου!

Be first to comment