Ο ρόλος του δυτικού παράγοντα στο Κυπριακό

Μια ενδιαφέρουσα και καίριας σημασίας παρέμβαση του ιστορικού Αλέξιου Αλέκου στον Μιχάλη Μιχαήλ για το ρόλο των Δυτικών στο Κυπριακό ζήτημα, συζητώντας μεταξύ άλλων και διάφορες επιφάσεις για αναθεωρητισμό της ιστορίας που προβάλλουν σήμερα φιλελεύθεροι κύκλοι για σκοπούς εξυπηρέτησης των συμφερόντων της κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής. Επίσης δίνει σημαντικές παρατηρήσεις για την ιστορική έρευνα και τον τρόπο με τον οποίο γράφεται καθώς και πως συλλέγονται τα στοιχεία.

More Stories
Διαστημική τεχνολογία