Πως (δεν) αντιλαμβάνονται οι νεοφιλελεύθεροι την υπεραξία #2

 

Επιστημονική ανάλυση να σου τύχει…

“Ό,τι είναι το κέρδος για τον επιχειρηματία, είναι η αμοιβή για τον επαγγελματία/αυτοεργοδοτούμενο, είναι ο μισθός για τον εργαζόμενο. Δεν έχει σημασία το όνομα της αμοιβής που λαμβάνεις, αλλά ο τρόπος που την λαμβάνεις και ο τρόπος που την κερδίζεις. Μπορεί κάποιος να αμειφθεί με δέκα ευρώ και να είναι κλέφτης και ο άλλος – καταβάλλοντας ίδιου βαθμού προσπάθεια – να αμειφθεί με ένα εκατομμύριο και να είναι έντιμος”

Δημήτρης Γεωργιάδης, Πολίτης, 4/2/2014

Παραφράζοντας από: Disdaimona

Bonus track

Weapons of Class Destruction (WCD)

WCD - (όπλα για την καταστροφή των τάξεων) παραδοσιακοί και κανούργοι τρόποι αποδόμησης του κόσμου του κεφαλαίου και των μορφών εκμεταλλευσης και εξουσίας που δημιουργά και αναπαράγει

Be first to comment