Κουλτούρα

Η οικονομία του Χίπστερ: το παράδειγμα της Λευκωσίας

– …η απορρόφηση πλεόνασματος μέσω αστικού μετασχηματισμού έχει μια πιο σκοτεινή πλευρά. Απαιτεί επαναλαμβανόμενες εξάρσεις της αστικής αναδιάρθρωσης, μέσω της “δημιουργικής καταστροφής”. Αυτό έχει…