Πολιτικές Ταυτότητας

Πολιτικές της ταυτότητας

  3 εικόνες που ίσως να κρύβουν τόνους θεωρίας. “Εκπρόσωπος” κοινότητας ΛΟΑΔ στην Ελλάδα. Φιλελεύθερος, συμμαχίες με “όλα τα στρώματα”, κοινώς, οπορτουνιστικές συμμαχίες για…