Τεχνοεπιστήμη

11 θέσεις για την Τεχνολογία, την Επιστήμη και την Κοινωνία

– 1 Σε κοινωνίες που οργανώνονται με βάση την κεφαλαιοκρατική παραγωγή, η τεχνοεπιστήμη διαμορφώνεται εννοιολογικά και χρησιμοποιείται πρακτικά για την κυριαρχία του κεφαλαίου πάνω…